Kontroll av VAT-nummer

Denna webbsida ska hjälpa dig att kontrollera VAT-nummer

   

  
Leveranser inom gemenskapen

Om företaget inom EU sysslar med godsleveranser och erbjuder tjänster till ett annat företag som är registrerat i ett annat EU-medlemsland är det inte obligatoriskt att ange momsregistreringsnummret i följesedeln. Det kallas för ”leveranser inom gemenskapen” – I fall bägge företag har giltiga momsregistreringsnummer. På denna webbsida kan du kontrollera om giltighetstid av VAT-nummer i vilket EU-land som helst inte förfallit. Sedan kan du utfärda en följesedel utan att ange VAT-nummer. Det rekommenderas att kontrollera varje VAT-nummer separat. Om offentliga myndigheter som har mervärdeskatt i uppdrag skulle upptäcka att du av misstag missade att ange VAT-nummer på en viss följesedel ska du få betala boter för detta.

Momsregistreringsnummers struktur i olika EU-länder är varierande. På denna webbsida hittar du en bekväm tabell med översikt av alla VAT-nummers struktur i alla europeiska länder.

I fall företaget sysslar med leveranser till ett annat företag som är registrerat i samma land, går det att ange VAT-nummer i följesedeln. Följesedeln ska alltså innehålla både leverantörens och köparens VAT-nummer. Denna webbsida kan användas för att kontrollera VAT-nummers giltighetstid inom landet.

Land Format Antal bokstäver
Österrike AT U99999999 bokstav U + 8 siffror
Belgien BE 0999999999 sista 0 och da 9 siffror
Bulgaria BG 999999999 9 eller 10 siffror
Kroatien HR 99999999999 11 siffror
Tjeckien CZ 999999999 8, 9 eller 10 siffror
Cypern CY 99999999L 9 tecken
Danmark DK 99999999 8 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Estland EE 999999999 9 siffror
Finland FI 99999999 8 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Frankrike FR 99999999999 11 siffror (de första och andra tecken kan vara en bokstav)
Tyskland DE 999999999 9 siffror
Grekland EL 999999999 9 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Ungern HU 99999999 8 siffror
Irland IE 9999999XX 7 siffror följt av 1 eller 2 bokstäver
Italien IT 99999999999 11 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Lett LV 99999999999 11 siffror
Litauen LT 999999999 9 eller 12 siffror
Luxembourg LU 99999999 8 siffror
Malta MT 99999999 8 siffror
Nederländerna NL 999999999B99 11 siffror + bokstav B
Polen PL 9999999999 10 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Portugal PT 999999999 9 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Rumänien RO 9999999999 2-10 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Slovakien SK 9999999999 10 siffror
Slovenien SI 99999999 8 siffror (den sista siffran är en kontrollsiffra)
Spanien ESX9999999X 9 siffror (den första eller sista tecknet kan vara en bokstav)
Sverige SE 999999999901 12 siffror (de två sista siffrorna är alltid 01)
Storbritannien GB 999999999 9 siffror
En ny tjänst på Intervat: MOSS eller Mini-One-Stop-Stop

Sedan 2015 ändrades regler för företag som sysslar med leveranser till fysiska personer i andra EU-medlemsländer inom följande områden:

- Telekommunikation
- TV- och radio tjänster
- Elektroniska tjänster

Företag som driver verksamheten i dessa områden ska sedan 2015 använda VAT-avgift som gäller i de länder där deras kunder är residenter. VAT-utbetalningar går i budgeten i kundens land. För att undvika att utfärda särskilda momsdeklarationer för varje land, medgiver lagstiftningen att ange alla belopp på den utbetalda momsen för alla länder i en deklaration, d.v.s. MOSS-deklaration.

Denna webbsida avses inte bara för att granska VAT-avgifter för alla Europeiska Unionens länder. Du ska därför hitta här en bekväm tabell med gällande avgifter i varje EU-medlemsland. I de flesta fallen behöver man använda standardavgifter. För att ge en fullständig information finns det även de nedsatta VAT-avgifterna.

Land Null-sats? reducerad sats Standard sats
Österrike Nej 10% eller 12% 20%
Belgien Ja 6% eller 12% 21%
Bulgaria Nej 9% 20%
Tjeckien Nej 15% 21%
Kroatien Nej 5% eller 13% 25%
Cypern Ja 5% eller 9% 19%
Danmark Ja - 25%
Estland Ja 9% 20%
Finland Ja 10% eller 14% 24%
Frankrike Nej 2.1% eller 5.5% ou 10% 20%
Tyskland Nej 7% 19%
Grekland Nej 6.5% eller 13% 23%
Ungern Nej 5% eller 18% 27%
Irland Ja 4.8% eller 9% eller 13.5% 23%
Italien Ja 4% eller 10% 22%
Lett Nej 12% 21%
Litauen Nej 5% eller 9% 21%
Luxemburg Nej 3% eller 8% 17%
Malta Ja 5% eller 7% 18%
Nederländerna Nej 6% 21%
Polen Ja 5% eller 8% 23%
Portugal Nej 6% eller 13% 23%
Rumänien Nej 5% eller 9% 24%
Slovenien Nej 9.5% 22%
Slovakien Nej 10% 20%
Spanien Nej 4% eller 10% 21%
Sverige Ja 6% eller 12% 25%
Storbritannien Ja 5% 20%